به سندبلاست رنگ آمیزی سندبلاست مخازن سندبلاست اسکلت ساختمان سندبلاست سوله سندبلاست پروفیل سندبلاست پل هوایی سندبلاست صنعتی دستگاه خوش آمدید

سندبلاست

كارگاه سندبلاست ٠٩٣٧٧٨٦٠١٢٧

بعداز اجراي سندبلاست استاندارد بهترين روش تميزكاري سطح و آماده كردن سطح براي رنگ آميزي باد گرفتن مي باشد البته شستوي استاندارد با تينر هاي فوري نيز روش بسيار مناسب مي باشد و هزينه بر 

باد گرفتن بعداز سندبلاست كاملا گردو خاك را از روي سطح بر ميدارد البته بايد با دقت اين كار را انجام داد تا تمامي گوشه ها و سوراخها عاري از ماسه سندبلاست گردد در كارگاه سندبلاست ما قبل از اجراي رنگ زماني كه ليفتراك قطعه سندبلاست شده را از قسمت سندبلاست بر ميدارد خوب باد گرفته ميشود و حتي در محل رنگ اميزي هم يك بار كامل باد گرفته ميشود با اين حال براي رنگ آميزي با كيفيت حتي بعداز اجراي سندبلاست تميز كاري سطح مهم مي باشد .

هزينه هاي اجراي سندبلاست استاندارد بسيار حائز اهميت است در شرايطي كه اجراي سندبلاست استاندارد بايد صورت پذيرد نه هر گردو خاك بي كيفيت و بدون در نظر گرفتن كيفيت سطح بدست آمده و يا فارغ از جنس قطعه كه متاسفانه اين روزها بسيار شايع شده است در مورد سندبلاست استاندارد زماني كه صحبت ميشه هزينه بالا ميرود از ماسه با دانه بندي مشخص تا فشار باد و كيفيت رطوبت گير و حتي قطر نازل پاشش سندبلاست و موارد ديگر باعث افزايش هزينه ميگردد و بيشتر زماني هزينه ها بالا ميرود كه ميبايست تجهيزات سندبلاست و كيفيت اجراها يكسان مانده و افت نكند و با چك كردن و pmبه موقع در صورت خرابي تعويض گردند كه با توجه به اصطهكاك مداوم تجهيزات سندبلاست به دليلي حركت يكسره ماسه سندبلاست از داخل انها خوردگي بسيار زيادي اتفاق مي افتد بارها و بارها اتفاق افتاده شيلنگ ضد سايش سندبلاست در حين كار تركيده و فاجعه درست شده است البته مارك انتخابي شيلنگ در اين مورد مي تواند كمك كند ولي در كل انتخاب تجهيزات به روزو تعويض به موقع انها وضريب اطمينان بالا بسيار مهم و ضروري است 

براي انتخاب و خريد تجهيزات سندبلاست استاندارد و همچنين براي اجراي سندبلاست استاندارد و تست هاي بازرسي و گرفتن كيفيت هاي موردنياز سطوح فلزي و غير فلزي با ما تما س بگيريد ٠٢٦٣٣٥١٠٢٣٩

كمپرسور سندبلاست فروش و اجاره٠٩٣٧٧٨٦٠١٢٧

فروش و اجاره ديگ مخصوص سندبلاست در سايزهاي مختلف ٠٩٣٧٧٨٦٠١٢٧

فروش ويژه ماسه سندبلاست مسباره و سيليس و گارنت مستقيم و بدون واسطه٠٩٣٧٧٨٦٠١٢٧

فروش و مشاوره نازل سندبلاست با مارك كلمكو ايربلاست 

فروش كلاه مخصوص سندبلاست 

فروش دستكش مخصوص اپراتور سندبلاست 

فروش سرند مخصوص براي الك كردن ماسه سندبلاست ٠٩٣٧٧٨٦٠١٢٧